Προμετωπίδα

Οι λέξεις είναι το ισχυρότερο όργανο δημιουργίας. Κάθε πιθανός συνδυασμός τους έχει την απόλυτη, τη μοναδική δύναμη να ονομάσει τα πράγματα και τα φαινόμενα, θεμελιώνοντας έτσι τη βάση της ανθρώπινης σκέψης. Η υπόγεια διαδρομή των λέξεων, Δεκέμβριος 2009, Γιάννης Πολιτόπουλος

VoicesNet

The winner of the March 2011 VoicesNet Writing Contest is "The look of the rain", a short story by Γιάννης Πολιτόπουλος of Greece.

Αρχική Αποφώνιση

Γράφοντας μεταφράζω τη σιωπή, καθώς πληθαίνουν οι απολήξεις των σκέψεων με την απαράμιλλη πανδαισία της λεκτικής ενσάρκωσής τους. Γιάννης Πολιτόπουλος

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

The red oyster of lies

you always love
the sunny paper of  life
even
you wrote a passion
in the soul of the sea
being a promise by the future

* * *

say that
mirrors are dying
on the dark side of the moon
starving hysterically the love
with a rose into the eyes
with a butterfly behind
the midnight freedom

* * *

smooth lies
destroy the art
when
darkness fears the naked passion
and
the sun prefers the unusual truth
of destiny

* * *

in the year of 2011
the world has no other way
to play a life to the old piano
but only
by remembering
how many feelings
demonstrated
on the back street of crying

* * *

west wind blows
upon the red oyster
the time
that
love exists
as a pure oxygen
released
by the echo of happines

* * *

crystal eyes
create stories
and
make love
to the sun
 you only take leave of your senses

Yannis Politopoulos